Przeskocz do treści

Mieczysław Szczurek – Cieszynianin, syn cieszyńskich nauczycieli, którzy wpoili mu pracowitość, uczciwość oraz odpowiedzialność za słowa i czyny. Ukończył LO im. A. Osuchowskiego w Cieszynie, a następnie Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie na specjalności ekonomika i organizacja, gdzie pracował później przez 9 lat. Jednocześnie prowadził działalność gospodarczą, która nauczyła go, że „nie można wydawać więcej niż się ma”.

Od roku 2000 dyrektor Domu Spokojnej Starości w Cieszynie, który tworzył od podstaw. By odpowiedzialnie wykonywać obowiązki, ukończył dodatkowo menedżerskie studia podyplomowe z Organizacji Pomocy Społecznej.

W latach 2006-2010 był wicestarostą powiatu cieszyńskiego, zaś w 2010 roku został wybrany na burmistrza Cieszyna. Pełniąc tę funkcję, zrealizował największą miejską inwestycję – kanalizację, która zapewniła miastu możliwość rozwoju na kolejne kilkadziesiąt lat. Pozyskał również najwyższe w historii Cieszyna dofinansowanie z funduszy europejskich.

21 października 2018 r. został wybrany Radnym Powiatu Cieszyńskiego.

Rada Powiatu Cieszyńskiego VI kadencji (2018-2023) podczas pierwszej sesji , która odbyła się 20 listopada, wybrała Go na Starostę Cieszyńskiego.

Jego mottem życiowym są słowa “Chcesz odnieść sukces – otaczaj się ludźmi mądrzejszymi od siebie”, a pasją wszystko, co szybko jeździ, pływa lub lata.

Lubi też górskie wycieczki oraz dobrą muzykę i literaturę.

Prywatnie jest dumnym ojcem dorosłej córki, która w czerwcu 2018 roku skończyła studia.

Mieczysław Szczurek - Starosta Cieszyński